Nhập mã HOCPXH để được giảm giá từ 40%-60% trên mỗi khóa học tại unica.vn
Sách hướng dẫn Zbrush free toàn tập (370 trang)
Thiết kế mũ bảo hiểm trong zbrush (giảm học phí 20%)
Khóa học zbrush cơ bản và nâng cao (giảm học phí 20%)
Khóa học zbrush cơ bản và nâng cao trực tiếp tại https://zbrushonline.edubit.vn
Fanpage
- Liên hệ điện thoại và zalo để biết thêm chi tiết: 0983983895
--------------------------

WAYNE BARLOWE’S DAGGERWRIST BROUGHT TO THE THIRD DIMENSION – Steven Saunders – ZBrush Summit 2020

Watch more ZBrush Summit Presentations Here:

http://summit.pixologic.com/

Pixologic links for more information:
Experience 3D for Free! ZBrushCoreMini: https://zbrushcore.com/mini/
Try ZBrush for 30 days!: https://pixologic.com/zbrush/trial/
Visit our site: https://pixologic.com/
Visit our store: https://store.pixologic.com/
Official ZBrush Discord: https://discord.gg/2g9ah6u
Get ZBrush! http://zbru.sh/3df

Follow & Subscribe to us!
Facebook: https://www.facebook.com/Pixologic/
Twitter: https://www.twitter.com/Pixologic/
Twitch: https://www.twitch.tv/Pixologic
Instagram: https://www.instagram.com/zbrushatpix…

#ZBrush2021 #ZBrushLIVE #ZBrush #Pixologic

zbrush,zbrush tutorial,zbrush beginner tutorial,zbrush 2019,zbrush 2020,pixologic,zbrush free,z brush,sculptris,pixelogic,zbrush live,zbrush download,zbrush core,zbrush trial,zbrush brushes,3d modeling,digital sculpting,zbrush student,etsy,zbrush character modeling,zbrush character,zbrush sculpting,zbrush realistic face,3d printing software,3d modeling software,zbrushcoremini,zbrushcore mini,zbrush mini,figurine,zbrush 2021

----------------------------
Dựng hình 3D Model với 3ds Max & Substance Painter
Làm chủ 3DsMax - Vray dựng hình Nội thất - Ngoại thất
Dựng Phim Kiến Trúc với Lumion 3D (từ 3DS Max - Sketchup - Revit)
Đỉnh cao Photoshop thực chiến

source

5 Comments

Leave a Reply