Đi tìm thử định nghĩa cái đẹp trong thời hiện đại


Cái đẹp là của chung, là phạm trù mỹ học mang tính lịch sử. Ở từng quốc gia, dân tộc,  những thời điểm khác nhau, các lứa tuổi và giới tính khác nhau v.v… có những quan niệm khác nhau về cái đẹp.Tuy vậy để thống nhất cái đẹp phải là cái hợp qui luật của sự phát triển, được con người trân trọng và là nội dung giáo dục đào tạo thế hệ kế tục. Cái đẹp gắn với sự hướng thiện.

* Con người mới trong văn học nghệ thuật Việt Nam

 Xác định rõ con người là nhân vật, đối tượng phản ánh chính của văn nghệ, trong thời kỳ vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc và bảo vệ Tổ quốc, công nhân, nông dân, bộ đội (công nông binh) là con người mới. Phản ánh họ là ca ngợi sự hy sinh vì nhiệm vụ cao cả, là chiến đấu hoặc lao động sản xuất. Văn nghệ Việt Nam từ những năm 1945 đến 1975 chỉ tập trung vào một đề tài này, chủ ý hoặc tạm quên những đề tài khác, ngoài ba thành phần công nhân, nông dân và bộ đội hầu như không nói đến các thành phần xã hội khác. Ở đâu đó, cho rằng phản ánh ca ngợi các thành phần xã hội khác như trí thức, doanh nhân là sai, là lệch lạc.Trong các tác phẩm văn nghệ đó phải là những con người mẫu mực giàu tính lý tưởng, là sự kiên định trước kẻ thù, là sự lao động quên mình, không có ham muốn cá nhân, không có những niềm vui nho nhỏ, không phiêu lưu, ngẫu hứng, cũng không hồ đồ, bồng bột. Đây là thời kỳ của Thép đã tôi thế đấy, của Ruồi trâu và Lôi phong. Các phim được đánh giá cao ở Liên bang Xô Viết như Khi đàn Sếu bay qua, Người thứ 41, các truyện ngắn của Aitơmaxốp như Cây phong lan trùm khăn đỏ, Người thầy đầu tiên… bị phê phán. Bài hát Những ánh sao đêm của Phan Huỳnh Điểu, Bài thơ biển của Hoàng Vân… được coi là biểu hiện của tính lãng mạn thái quá.Con người Việt Nam được miêu tả trong các tác phẩm văn nghệ thời kỳ này thật ra là những biểu tượng. Các tác phẩm đều cố gắng để tạo nên hình ảnh một lớp người tất cả vì cái chung, là tấm gương sáng cho người thưởng thức văn nghệ học tập và noi theo.Sau ngày thống nhất đất nước, nhiệm vụ chính trị thay đổi. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập với cộng đồng thế giới quan niệm về …

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.