Zbrush bình dân | Hướng dẫn tạo một bối cảnh Game cho riêng mình – Part 04

Tải về tài liệu hướng dẫn 8 bài tập free: http://bit.ly/2RvvBw8 ————————————————————— Khóa học nền tảng sử dụng Zbrush: – Sách hướng dẫn Zbrush free toàn tập (370 trang): https://bit.ly/2BiWPj7 – Thiết…

Lion-Arts: Sculpting & 3D Printing Iconic Characters – Daniel Enrique De León – ZBrush 2021

Lion-Arts: Sculpting & 3D Printing Iconic Characters – Daniel Enrique De León – ZBrush 2021 Pixologic links for more information: Experience 3D for Free! ZBrushCoreMini: https://zbrushcore.com/mini/ Try ZBrush for 30 days!: https://pixologic.com/zbrush/trial/…

SCULPTING FOR TOYS: JAKKS PACIFIC – Eleazar Carmeli – ZBrush Summit 2020

JAKKS PACIFIC: SCULPTING FOR TOYS – Eleazar Carmeli – ZBrush Summit 2020 Watch more ZBrush Summit Presentations Here: https://youtube.com/playlist?list=PLMjnnUF3eJFdqIt3HdqSlDJ4J-R3zX_P2 http://summit.pixologic.com/ Pixologic links for more information: Experience 3D for Free! ZBrushCoreMini: https://zbrushcore.com/mini/ Try…

CREATING REAL ROBOTS FOR FILM & TV – Will Huff – ZBrush Summit 2020

DESIGNING DYNAMIC PROTOTYPES FOR FUNCTIONAL ROBOTS – Will Huff – ZBrush Summit 2020 Watch more ZBrush Summit Presentations Here: https://youtube.com/playlist?list=PLMjnnUF3eJFdqIt3HdqSlDJ4J-R3zX_P2 http://summit.pixologic.com/ Pixologic links for more information: Experience 3D for Free! ZBrushCoreMini: https://zbrushcore.com/mini/…