Phần 10 | Học Zbrush cơ bản | Hướng dẫn làm mũ bảo hiểm | PROCEDURAL PROCESSES – INTRODUCTION

Zbrush bình dân | Zbrush cơ bản | PROCEDURAL PROCESSES – INTRODUCTION #hocbrushonline #Zbrushcơbản #giáotrìnhzbrush #TuhocZbrush Tải về tài liệu hướng dẫn 8 bài tập free: http://bit.ly/2RvvBw8 ————————————————————— Đã xuất bản toàn…

Học Zbrush cơ bản | Mẹo dịch chuyển chi tiết trong một đối tượng mà không làm biến dạng chúng

Zbrush bình dân | Zbrush cơ bản | Mẹo dịch chuyển chi tiết trong một đối tượng mà không làm biến dạng chúng. #hocbrushonline #Zbrushcơbản #giáotrìnhzbrush #TuhocZbrush Tải về tài liệu hướng…

Học Zbrush cơ bản | Các bước Full thao tác chỉnh sửa hoàn chỉnh một file scan 3D trong Zbrush

Zbrush bình dân | Zbrush cơ bản | Các bước Full thao tác chỉnh sửa hoàn chỉnh một file scan 3D trong Zbrush #filescan3D #Zbrushcơbản #giáotrìnhzbrush #TuhocZbrush ————————————– Chiêu sinh khóa mới,…

Học Zbrush cơ bản | Làm vảy rồng trong Zbrush 2020 dễ như thế nào

Zbrush bình dân | Zbrush cơ bản | Làm vảy rồng trong Zbrush 2020 #hocbrushonline #Zbrushcơbản #giáotrìnhzbrush #TuhocZbrush Tải về tài liệu hướng dẫn 8 bài tập free: http://bit.ly/2RvvBw8 ————————————————————— https://hoc3d.xyz Là…