| 3D News | Pixel Art cho 3D? Unreal Engine bá đạo, Google mở Studio Game…

[email-subscribers-form id=”1″] Hôm nay ngày 15/11/2019, cùng mình điểm qua những tin tức trong ngành 3D nhé Follow mình trên: Email: 3d.easy.tutor@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/3dEasytutor Instagram: https://www.instagram.com/3deasytutor/ Twitter: https://twitter.com/3dEasyTutor Artstation: https://www.artstation.com/phunguyen0212 YOU CAN…