Nhập mã HOCPXH để được giảm giá từ 40%-60% trên mỗi khóa học tại unica.vn
Sách hướng dẫn Zbrush free toàn tập (370 trang)
Thiết kế mũ bảo hiểm trong zbrush (giảm học phí 20%)
Khóa học zbrush cơ bản và nâng cao (giảm học phí 20%)
Khóa học zbrush cơ bản và nâng cao trực tiếp tại https://zbrushonline.edubit.vn
Fanpage
- Liên hệ điện thoại và zalo để biết thêm chi tiết: 0983983895
--------------------------

Get ZBrush! More Details on the Current Version of ZBrush Here: http://zbru.sh/shanezbrush17

More From Pixologic:
Free Version! ZBrushCoreMini: http://zbru.sh/shanecoremini17
ZBrushCore Information (Mid-Tier ZBrush Version): http://zbru.sh/shanecore17
ZBrush 30 Day Trial: http://zbru.sh/shanetrial17
Pixologic Store: http://zbru.sh/shanestore17
More Pro Artists, VODs, & More! ZBrushLIVE.com: http://zbru.sh/shanezbrushlive17
Free ZBrush Tutorials! ZClassroom: http://zbru.sh/shanezclassroom17
Our Main Home Page, Pixologic.com: http://zbru.sh/shanepixologic17

ZBrush 2021.7 Now Available! Click Here for Details: http://zbru.sh/shanezbrush17
For ZBrush Price Options, Click Here: http://zbru.sh/shanestore17

Follow & Subscribe to us!
Facebook: https://www.facebook.com/Pixologic/
Twitter: https://www.twitter.com/Pixologic/
Twitch: https://www.twitch.tv/Pixologic
Instagram: https://www.instagram.com/zbrushatpixologic/

#ZBrush2021 #ZBrushLIVE #ZBrush #Pixologic

zbrush,zbrush tutorial,zbrush beginner tutorial,zbrush 2019,zbrush 2020,pixologic,zbrush free,z brush,sculptris,pixologic,zbrush live,zbrush download,zbrush core,zbrush trial,zbrush brushes,3d modeling,digital sculpting,zbrush student,etsy,zbrush character modeling,zbrush character,zbrush sculpting,zbrush realistic face,3d printing software,3d modeling software,zbrushcoremini,zbrushcore mini,zbrush mini,figurine,zbrush 2021

----------------------------
Dựng hình 3D Model với 3ds Max & Substance Painter
Làm chủ 3DsMax - Vray dựng hình Nội thất - Ngoại thất
Dựng Phim Kiến Trúc với Lumion 3D (từ 3DS Max - Sketchup - Revit)
Đỉnh cao Photoshop thực chiến

source

1 Comment

  • Maritza Louis

    November 25, 2021 - 12:05 pm

    Great stream! I am glad I was able to catch it on rewatch.

Leave a Reply