2 Comments

  • Thuận Hà Lý

    16 Tháng Sáu, 2020 - 10:37 chiều

    em cám ơn anh đã chia sẽ !

  • Toan Thanh

    16 Tháng Sáu, 2020 - 10:37 chiều

    E có model có sẵn UV, có cách nào dynamesh lên vẫn giư lại UV ko a??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.