3 Comments

 • Tin Tức Online

  22 Tháng Sáu, 2020 - 4:35 sáng

  zbush này không có kích thước chi tiết vậy ad ?

 • Hà Nội Truyền thần

  22 Tháng Sáu, 2020 - 4:35 sáng

  Ở phút 2:05 xóa bỏ hình ngôi sao thế nào vậy? Chọn hay ấn nút gì để có thể xóa hình và vẽ hình tròn tiếp???

 • Hà Nội Truyền thần

  22 Tháng Sáu, 2020 - 4:35 sáng

  ShadowBox ở bản zbrush 4r6 không có làm sao để có shadowbox vậy???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.