Xoay, Cắt và lật vế mẫu cho cân chuẩn – Rotate, Trim, Mirror 3D, Export STL


[email-subscribers-form id=”1″]

Nhấn vào mục ĐĂNG KÝ để nhận các video mới.

Mẫu làm tay có thể chưa cân chuẩn.
Sau khi Scan 3D ta sẽ lấy 1 nửa rồi lật vế để lấy cân đối.
Tiếp tục xuất lại ra STL để có thể dùng cho mọi chương trình

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: