2 Comments

  • trần thế lực

    26 Tháng Bảy, 2020 - 1:33 sáng

    Sao giống giọng a Long vậy nhỉ.!!

  • Kinh Luân

    26 Tháng Bảy, 2020 - 1:33 sáng

    thank very much!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.