2 Comments

  • Huy Hoang Nhat

    25 Tháng Bảy, 2020 - 8:44 sáng

    hay quá chị ơi

  • 3D Artist HCL

    25 Tháng Bảy, 2020 - 8:44 sáng

    Kiến thức 3D Maya cũng còn rất nhiều thiếu sót. Đây là những tutorial mình thạo bao nhiêu chia sẻ bấy nhiêu! Mong là có ích cho các bạn ít nhiều trong việc tìm kiếm những bài tự học cho riêng mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.