TIMELAPSE Modeling Dante Dog Character – PigWorkshop Digital Art Academy


[email-subscribers-form id=”1″]

TIMELAPSE: Modeling Dante (Dog Character from Coco Film)
Ngày nay, sự phát triển của ứng dụng 3D đã len lỏi vào mọi ngành nghề và một trong những công cụ mà 3D Modeler nào cũng cần sử dụng thành thạo là Zbrush.
———————-
▶Tham khảo và đăng ký khóa học ZBRUSH SCULPTING BASIC: http://zbrush.pigworkshop.com/

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: