Tạo curves bao quanh mesh


[email-subscribers-form id=”1″]

Lê Quang Lợi – 0986432443 – quangloi37@gmail.com
Một số bác lăn tăn chuyện sao có nhiều video hướng dẫn miễn phí trên mạng, hay có những tài liệu hoặc những đơn vị bán hướng dẫn giá vài trăm ngàn,… nhưng lại có những hướng dẫn đòi lên đến vài triệu dù thấy thời gian làm còn nhành hơn và dễ dàng hơn….
Vâng thưa với các bác từ ý tưởng, hướng làm,… đến thực hiện đến cuối nó sẽ có nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết. Và giải quyết sao để nó đơn giản hiệu quả nhất mới là vấn đề. Phải làm sao ai cũng làm được và làm dễ.

source

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.