Substance Painter – 06 – Chuẩn bị trước khi dựng bản đồ kênh (Baking maps)


[email-subscribers-form id=”1″]

Xem tất cả video hướng dẫn và tải tài liệu học tại: http://phankimtu.com/

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: