Sinh hoạt chiều thường kỳ thứ 7 – RC Huế – Thủy phi cơ trên sông Hương ngày 5-5-13 (2)


[email-subscribers-form id=”1″]

Sinh hoạt chiều thường kỳ thứ 7 – RC Huế.
Thank you for visiting, I invite you to a cup of coffee acquainted … If you support, please register here offline: https://goo.gl/1V4f4K
Thank you for visiting my home, wish you health and good luck in life.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, mình xin mời các bạn một ly cafe làm quen…Nếu các bạn ủng hộ thì xin đăng ký tại đây nhé: https://goo.gl/1V4f4K
Chúc các bạn sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.