1 Comment

  • Ryuzaki Parker

    7 Tháng Tám, 2020 - 3:22 sáng

    Excelente trabajo, aunque Kratos no era blanco palido?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.