Scan 3D Cơ Thể Người – 3D Scan Human Body


[email-subscribers-form id=”1″]

Scan 3D Cơ Thể Người – 3D Scan Human Body
Thiết bị: Thor Scanner
Mẫu: 3DSS Team
Kỹ thuật: 3DSS Team
Video by: Bonnie
———
Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật:
Huỳnh Hoa | 0969 741 139 | hoa.nguyen@3dss.vn
Website: http://3dtoandien.wordpress.com

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: