Powermill 4 trục đồng thời. Vẽ surface bằng Rhino


[email-subscribers-form id=”1″]

Mời mọi người cùng tham khảo cách mình vẽ surface cho powermill bằng phần mềm Rhino

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: