[MEOHOC3D] MarvelusDesigner (cơ bản) : Tạo áo thể thao cho khách hàngDùng Marvelous designer để tạo áo thể thao dựa trên file Rập khách hàng gửi,

source

Comments

  • Anh Tuan
    Trả lời

    dạ bạn cho mình hỏi một chút, mình đang cần thiết kế một bộ quần áo trên marvelous design. Bạn có thể để thực hiện giúp mình được không ạ. Mình sẽ gửi chi phí theo thỏa thuận.

Leave a Reply

%d bloggers like this: