5 Comments

 • Tôn Ngộ Không Supreme

  14 Tháng Mười, 2020 - 1:26 chiều

  maya 2019 có xài đc k add

 • Trương Lê Nhàn

  14 Tháng Mười, 2020 - 1:26 chiều

  // Error: file: C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/MayaBonusTools-2014-2017/Contents/scripts-2015/bt_autoUnwrapUVTool.mel line 642: No shader is selected to be assigned //
  // Error: file: C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/MayaBonusTools-2014-2017/Contents/scripts-2015/bt_autoUnwrapUVTool.mel line 643: No object matches name: unwrapBaseShaderSG //
  là sao ai giúp với

 • Dương Nguyễn TV

  14 Tháng Mười, 2020 - 1:26 chiều

  A chi e hoi dụng cụ hàng các điểm trong maya là tiên gi vay anh

 • Thái Art

  14 Tháng Mười, 2020 - 1:26 chiều

  chào a trường. e dùng 2k14 ko xài đc à a, e thấy tool báo 2014 vẫn tích hợp, hjx

 • Tan dang ngoc

  14 Tháng Mười, 2020 - 1:26 chiều

  Anh trường em làm mà nó báo lỗi như thế này là sao anh ( Cannot find procedure "Unfold3D" ) ?

Leave a Reply