2 Comments

  • Minh Channel

    8 Tháng Tám, 2020 - 1:13 chiều

    ở mặt side trong maya, làm thế nào để ẩn các cạnh, các điểm ở mặt đối diện. cảm ơn

  • Linh Bùi

    8 Tháng Tám, 2020 - 1:13 chiều

    anh ơi cho em hỏi em snap points nhưng khi snap xong click vô cái point đó move thì nó vẫn là 2 điểm rời nhau, em thấy có video kia người ta làm sau khi snap xong thì hai điểm đó là 1. vậy là sao thế anh nhỉ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.