2 Comments

  • Cô Cô

    22 Tháng Tám, 2020 - 7:28 chiều

    bác có thể nói rõ hơn về parent contrain được không ạ , mình bị lú phần ấy

  • hyo nguyễn

    22 Tháng Tám, 2020 - 7:28 chiều

    a truong co the cho em xin file model da rig khong?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.