Maya Co Ban Tranning 01


[email-subscribers-form id=”1″]

Maya là một chương trình 3D vô cùng mạnh mẽ và mềm dẻo không chỉ trong thiết kế, diễn hoạt nhân vật, khung cảnh mà còn nhiều trong lĩnh vực khác như chiếu sáng, kết xuất và đặc biệt là trong việc tạo ra những hiệu ứng đặc biệt…

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: