2 Comments

  • Đăng Đoàn Hải

    30 Tháng Bảy, 2020 - 10:58 sáng

    a có khoá đào tạo về animation maya nào k ạ ?

  • Minh Nguyễn

    30 Tháng Bảy, 2020 - 10:58 sáng

    Cám ơn anh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.