Làm thế nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – #P5

[ad_1]

 

 

01. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 1: https://youtu.be/U6l2XpmOp3E

02. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 2: https://youtu.be/ok3F_EkVax0

03. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 3: https://youtu.be/YW3WJdIp0Ps

04. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 4: https://youtu.be/88Ka5oKKM9U

05. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 5: https://youtu.be/xHQ5In53Ong

06. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 6 (làm
chữ): https://youtu.be/QV8-PTaM3lg

 

 

Bạn sẽ làm được những gì sau khi học xong lớp Zbrush Online


Học viên sẽ sử dụng thành thạo các các công cụ của Zbrush, biết cách tạo hình
sản phẩm. Sẽ có một kiến thức nền tổng hợp cực kỳ vững chắc. Có thể tiếp cận và
phát triển tay nghề kỹ thuật ở bất cứ phương diện tạo hình 3D nào.


Các bạn sinh viên chuyên ngành sẽ có đủ khả năng hoàn thiện những mô hình phức
tạp.


Các học viên ngoài ngành sẽ sử dụng thành thạo Zbrush và tạo ra các tác phẩm
hoàn thiện phục vụ tốt công việc liên quan đến tạo hình.


Học viên sẽ có đủ kiến thức tự nghiên cứu phần mềm, chuẩn bị cho các bước nâng
cao tiếp theo

 

Đối
tượng mục tiêu:


Những bạn quan tâm đến Zbrush, muốn tiếp cận và sáng tạo sản phẩm điêu khắc từ
Zbrush.


Những bạn đam mê modeling …

[ad_2]

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.