Làm thế nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – #P4


 
 

01. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 1: https://youtu.be/U6l2XpmOp3E

02. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 2: https://youtu.be/ok3F_EkVax0

03. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 3: https://youtu.be/YW3WJdIp0Ps

04. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 4: https://youtu.be/88Ka5oKKM9U

05. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 5: https://youtu.be/xHQ5In53Ong

06. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 6 (làm
chữ): https://youtu.be/QV8-PTaM3lg

 

Chiêu sinh khóa mới,
lớp học Zbrush online được mở thường xuyên

– Lớp mới sẽ khai
giảng vào 8 giờ tối thứ 3, ngày 3/3/2020 – (sẽ học tối thứ 3 và thứ 6 hàng
tuần). Liên hệ điện thoại: 0983983895

– Các bạn có thể học
thử 2 bài đầu (trong nội dung 14 bài của khóa học) có sẵn trong lớp, rồi tự
quyết định có học tiếp hay không.

+ Nội dung và đăng ký
khóa học: http://bit.ly/2ZfU6Cm

+ Link hai bài học
đầu tiên trong lớp, click link sau để vào lớp tham khảo:
https://join.skype.com/GRDWgg9FZqAg

 

Bạn sẽ làm được những gì sau khi học xong lớp Zbrush Online


Học viên sẽ sử dụng thành thạo các các công cụ của Zbrush, biết cách tạo hình
sản phẩm. Sẽ có một kiến thức nền tổng hợp cực kỳ vững chắc. Có thể tiếp cận và
phát triển tay nghề kỹ thuật ở bất cứ phương diện tạo hình 3D …Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.