Làm thế nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush #P3

[ad_1]

 
 

01. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 1: https://youtu.be/U6l2XpmOp3E

02. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 2: https://youtu.be/ok3F_EkVax0

03. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 3: https://youtu.be/YW3WJdIp0Ps

04. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 4: https://youtu.be/88Ka5oKKM9U

05. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 5: https://youtu.be/xHQ5In53Ong

06. Làm thế
nào để chỉnh sửa từ A-Z file scaner stl hoàn chỉnh trong Zbrush – phần 6 (làm
chữ): https://youtu.be/QV8-PTaM3lg


————————————
Chiêu sinh khóa mới, lớp học Zbrush online được mở thường xuyên
– Lớp mới sẽ khai giảng vào 8 giờ tối thứ 3, ngày 3/3/2020 – (sẽ học tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần). Liên hệ điện thoại: 0983983895
– Các bạn có thể học thử 2 bài đầu (trong nội dung 14 bài của khóa học) có sẵn trong lớp, rồi tự quyết định có học tiếp hay không.
+ Nội dung và đăng ký khóa học:

Chiêu sinh khóa mới, lớp học Zbrush online được mở thường xuyên
– Lớp mới sẽ khai giảng vào 8 giờ tối thứ 3, ngày 3/3/2020 – (sẽ học tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần). Liên hệ điện thoại: 0983983895
– Các bạn có thể học thử 2 bài đầu (trong nội dung 14 bài của khóa học) có sẵn trong lớp, rồi tự quyết định có học tiếp hay không.
+ Nội dung và đăng ký khóa học:
http://bit.ly/2ZfU6Cm+ Link hai …

[ad_2]

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.