Khoá học Texture in Substance Painter


[email-subscribers-form id=”1″]

Kênh được mới được mốc 1k sub. Haha. Vui vui sale off 25% bộ Tut với code “1ksub”

https://gum.co/uzitut

PS: Giá gốc là 800k. Sale off 25% = GIẢM 200k, CHỈ còn 600k
#hoc3dgameonline #substancepainter

Image (độ phân giải gốc):
https://drive.google.com/file/d/1a0xNbmgFBil2GAw1-Ud9zD47QH0XCVOz/view?usp=sharing

Ngoài ra, tôi sẽ làm những video khác nói về nhiều vấn đề khi học và làm 3D nói chung và 3D Game nói riêng.

FB cá nhân: https://www.facebook.com/binh3dgame
FB Page: https://www.facebook.com/hoc3dgameonline/

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: