Kẻ Chống Đối Chúa Trời | Phim tài liệu khoa học | Khám phá thế giới (Thuyết Minh)


[email-subscribers-form id=”1″]

Hắn có rất nhiều tên gọi : “kẻ bất tuân luật lệ, con quái vật, tên lừa đảo”. Nhưng phần lớn mọi người gọi hắn là kẻ chống đối Chúa Trời. Hắn hiện diện trong viễn cảnh về một ngày tận thế tràn ngập sự bạo tàn. Hắn là nhân vật trung tâm trong những lời tiên tri về ngày tận thế và có những người từng tuyên bố mình biết thân thế của hắn. Nhưng trên hết, hắn đại diện cho một nghịch lý. Kẻ chống đối Chúa hoàn toàn là quỷ dữ. Nhưng một số người lại tôn sùng và háo hức chờ đón hắn. Dù đó là truyền thuyết hay là sự thật, kẻ chống đối Chúa là sự hiện thân kết hợp của quỷ Satan và con người trên cõi đời này. Và nhiều người tin rằng những công trình mà hắn tạo dưng luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Dù nhân loại đã sẵn sàng hay chưa, sự xuất hiện của hắn ngày càng gần. Hắn là ai? Kẻ chống đối Chúa hay đơn thuần chỉ là ảo tưởng của chúng ta.

========================================================================================================
Like me on Facebook : https://goo.gl/m0GzWM
Plus me on G+ : https://goo.gl/S7mIVt

source

Leave a Reply