Introduction to Polygon Modeling 09_P11(Tiếng Việt)


[email-subscribers-form id=”1″]

Blog: http://donhatlinh3d.wordpress.com/category/maya/
Hướng dẫn maya tiếng việt bởi anh “Sil”
Nguồn: http://vncomicfarm.com/index.php?showtopic=4834

source

Comments

  • toàn viết
    Trả lời

    Anh đỗ nhật linh ơi !! em dùng maya nhưng hơi amato !! cái biểu tượng trục tọa độ trên hình của em nó gần như là dài vô tậ !! anh chỉ em làm thế nào để thu nhỏ lại được ko a

Leave a Reply

%d bloggers like this: