2 Comments

  • Thuan Bui

    23 Tháng Sáu, 2020 - 1:11 sáng

    anh oi, sao em cung chon vay mà nhấn ctrl v đúp chuột ngoài mà ko đc nhỉ

  • Thuan Bui

    23 Tháng Sáu, 2020 - 1:11 sáng

    anh oi, sao em cung chon vay mà nhấn ctrl v đúp chuột ngoài mà ko đc nhỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.