Hướng dẫn Zbrush:Giao diện chương trình Zbrush_03


[email-subscribers-form id=”1″]

Thông tin các khóa học ở CGA: http://cga.edu.vn/khoa-hoc
http://hocthietke3d.com/
https://www.facebook.com/cgacademyviet/
Email: cg.academy.vn@gmail.com
HOTLINE: 0949 539 355 (Mr Quốc) 0909 020 419 (Mr Chinh)

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: