2 Comments

  • Phong Daoson

    25 Tháng Sáu, 2020 - 9:18 sáng

    hay– bấm phím nào cho view về đúng như ban đầu hay cc view trái phải nhanh và chính xac

  • Cuong Pham

    25 Tháng Sáu, 2020 - 9:18 sáng

    Tắt cái đối xứng trái phải sao vậy a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.