Hướng dẫn Maya cơ bản – Bài 2 : Modeling Toolkit (Part2)


[email-subscribers-form id=”1″]

Modeling Toolkit :
Extrude = nhân bản mặt (cạnh) lên
Bevel = Làm tù cạnh (góc nhọn)
Target Weld = Nối 2 điểm(cạnh) bất kỳ

Bonus : Để làm những vật bề mặt tròn, ta chọn set cạnh cứng, cạnh mềm bằng cách vào Mesh Display : chọn Soften Edge hoặc Harden Edge

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.