2 Comments

  • Dung Pham

    11 Tháng Bảy, 2020 - 11:06 chiều

    Thầy ơi, model con chó như video , tầm khoảng bao lâu là hoàn thành hết vậy thầy?

  • Dinh Tuan Pham

    11 Tháng Bảy, 2020 - 11:06 chiều

    Cam on Thay! Video rat Huu ich,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.