Học zbrush_Điêu khắc nhẫn rồng_phần 03


[email-subscribers-form id=”1″]

Bài học Zbrush
Tác giả: Nguyễn Khắc Diệu
http://www.3dzbrush.com
nguyenkhacdieu@yahoo.com

source

Comments

  • DANG NGOC SI
    Trả lời

    sao em không tìm được chất liệu đồng này ở trang chủ zbrush nhi?

Leave a Reply

%d bloggers like this: