1 Comment

  • duc vu

    26 Tháng Tám, 2020 - 9:52 sáng

    thầy ơi cho em hỏi điêu khắc xong lưới nhiều vậy thì các sản phẩm điêu khắc có những ứng dụng,hay sử dụng vào công việc gì được không ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.