Học Zbrush cơ bản | Tương tác như thế nào trong quá trình học Zbrush online


 
Hiện nay nhiều người chọn học online là một giải pháp song song cùng với lớp học truyền thống. Có hai anh chị Việt kiều tại Canada cũng tham gia lớp học không phân biệt khoảng cách địa lý…
 

Chiêu sinh khóa mới,
lớp học Zbrush online được mở thường xuyên

– Lớp mới sẽ khai
giảng vào 8 giờ tối thứ 3, ngày 3/3/2020 – (sẽ học tối thứ 3 và thứ 6 hàng
tuần). Liên hệ điện thoại: 0983983895

– Các bạn có thể học
thử 2 bài đầu (trong nội dung 14 bài của khóa học) có sẵn trong lớp, rồi tự
quyết định có học tiếp hay không.

+ Nội dung và đăng ký
khóa học: http://bit.ly/2ZfU6Cm

+ Link hai bài học
đầu tiên trong lớp, click link sau để vào lớp tham khảo:
https://join.skype.com/GRDWgg9FZqAgSource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.