Học-vẽ-6-phút [Khối Cầu và những biến thể của Khối Cầu] #6minutestudy


[email-subscribers-form id=”1″]

#6minutestudy Học vẽ trong 6 phút – Khối Cầu
Kiến thức Nền Tảng của hội họa – Moldy’sketch
——————-
Học vẽ từ những khối 3D cơ bản.
Bài hôm nay: Khối Cầu và những biến thể của Khối Cầu. Sử dụng khối Cầu – Khối cơ bản nhất trong các khối 3D để hiểu và diễn đạt những con Pokemon cũng như các con vật khác.

#6minutestudy
FUNDAMENTAL OF DRAWING 6-minute Lesson
How to draw Pokemon and Animal by using 3D Sphere
How to draw any Animal using 3D Shapes
Facebook: https://www.facebook.com/moldysketch/
IG: https://www.instagram.com/moldy.sketch/

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: