[CG3D] Video nội dung khóa học 3D Online


[email-subscribers-form id=”1″]

Các bạn có thể xem thông tin chi tiết các khóa học 3D trên website nhé!
http://cg3d.com.vn/vi

source

Comments

  • Ya Nguyen
    Trả lời

    Anh ơi, nếu những cái nayd k đc support lúc đi test thì m cần dùng gì ạ đợt em có đi tét bên GlassEGG họ chỉ để maya và bắt làm texture mọi thứ mà k có subtance painter và lần đó em fail toàn diện @@

Leave a Reply

%d bloggers like this: