[CG3D] Hướng dẫn Maya – Từ chuyên môn & tính năng – Bài 02


[email-subscribers-form id=”1″]

Bạn tham khảo các khóa học đạo tạo họa sĩ 3D tại đây nhé!
Website http://cg3d.com.vn/
Fanpage https://www.facebook.com/CG3D.Artists/
Email cg3d.com.vn@gmail.com
Mobile 0969073076

source

Comments

  • blacksnow bot
    Trả lời

    Kênh còn ít người xem do còn mới và mọi người chưa biết có clip hướng dẫn về Maya này. Mong tương lai sẽ có nhiều người vào đăng ký kênh hơn !

Leave a Reply

%d bloggers like this: