2 Comments

  • tue man Tran

    19 Tháng Tám, 2020 - 9:12 sáng

    anh thầy đệp ngầu

  • blacksnow bot

    19 Tháng Tám, 2020 - 9:12 sáng

    Thank bạn đã làm clip hướng dẫn này cho những người mới tìm hiểu về phần mềm Maya !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.