[CG3D] Cuộn & bẻ cong Model trong Maya


[email-subscribers-form id=”1″]

Bạn tham khảo các khóa học đạo tạo họa sĩ 3D tại đây nhé!
Website http://cg3d.com.vn/
Fanpage https://www.facebook.com/CG3D.Artists/
Email cg3d.com.vn@gmail.com
Mobile 0969073076

source

1 Comment

  • Hạ Phan

    10 Tháng Mười, 2020 - 8:53 chiều

    cam opn ban đã chia sẽ <3

Leave a Reply