Cách tạo bản đồ 3D (địa hình, đô thị) dùng để trình diễn, in 3D…


[email-subscribers-form id=”1″]

Bạn muốn xuất dữ liệu 3D từ GoogleMap vệ tinh? Đây là các công cụ giúp bạn định vị và tạo file 3D bản đồ chuẩn xác và dễ nhất. Có thể tạo ra file bản đồ địa hình, terrain, đô thị (nhà cửa, quy hoạch…) ở định dạng OBJ và STL

Từ các file 3D này, bạn có thể mang đi đặt in 3D giá rẻ!
Hỗ trợ qua FB: https://www.facebook.com/Mayin3Dgiare.3DPrinterVietNam/
#bảnđồ3d #địahình #đôthị #in3D #sabàn

Music: Deep Sky Blue by Graphiqs Groove

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: