Cách mở công cụ EraserBrush trong ZBrush———————————————————– ★ Trasonz ★ ———————————————————–
——————————————————————–
► How to open EraserBrush tool in ZBrush
——————————————————————–
➞ Follow Pixologic ZBrush ✔:
• YouTube: https://www.youtube.com/user/ZBRUSHatPIXOLOGIC

➞ Theo dõi Trasonz ✔:
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCW5FYgcXV0z03BvHRFKSOxQPixologic Twitter: https://twitter.com/Pixologic

Learn more about ZBrush: https://pixologic.com
ZBrush Community: http://ZBrushCentral.com
Learn ZBrush with the ZClassroom: http://pixologic.com/zclassroom/
Try ZBrush for 45 days! https://pixologic.com/zbrush/trial/

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.