Bùi Trọng Giao – Khoảnh Khắc Diệu Kỳ – 157


[email-subscribers-form id=”1″]

KHOẢNH KHẮC DIỆU KỲ – 157
(Global Magic Moment)
Trời cho ta:
Trương Hoành Cừ (1020-1077), sống vào thời Bắc Tống, được người đời gọi là Hoành Cừ tiên sinh, chủ trương quân sự hóa dân chúng, là một nhà tư tưởng thuộc phái Lý Học vùng Quan Trung. Chủ trương bản thể của vũ trụ là Khí, do Khí tụ tán mà có sanh diệt, tạo thành các sự vật hiện tượng. Phái duy vật.
“Trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta để cho ta dễ làm lành; trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài giũa ta để cho ta kiên gan, bền chí.”
Suy ngẫm về điều này:
+ Có 2 động thái trời dành cho ta: giàu sang sung sướng và nghèo khổ lo buồn. Nói khác đi đó là thuận cảnh và nghịch cảnh.
+ Qua câu nói của Hoàng Cừ tiên (thế kỷ 11) sinh ta thấy được: Lối tư duy tích cực đã có từ rất lâu và theo đó thì thuận cảnh hay nghịch cảnh đều rất tốt.
+ Nếu là thuận cảnh thì ta nhân đó mà tăng tốc độ, cư xử tốt với mọi người và củng cố các mối quan hệ. Gọi chung là làm lành.
+ Nếu là nghịch cảnh thì cũng là cơ hội để mài giũa cho kiên gan, bền chí. Từ đó mà ta giỏi giang hơn. Gọi chung là trưởng thành lên.
Hành động của chúng ta:
+ Hiểu được giá trị, ý nghĩa của thuận cảnh và nghịch cảnh để luôn được an vui, đón nhận mọi sự xảy đến với mình. Vì
“Trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta để cho ta dễ làm lành; trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài giũa ta để cho ta kiên gan, bền chí.”
Bùi Trọng Giao
#CML #KhoahocTaoDongLuc #KyNangSong
Fanpage CML – Change My Life:
https://www.facebook.com/icancml

Fanpage Train The Trainer:
https://www.facebook.com/CMLTrainTheTrainer

———————–
Thông tin: liên hệ, đăng ký, ghi danh, đóng phí
Ms Hương Trần – Giám đốc dịch vụ: 0913 834 671 –
huongtran0511@yahoo.com

Hoặc trang web: www.ChangeMyLife.vn
T: 08.224 66 885
Tài khoản: 0721000581609 tại Ngân hàng Vietcombank CN Kỳ Đồng
Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Tư Vấn & Đào Tạo Linh Giao

source

Leave a Reply