Blender cơ bản – Trường Blender – Bài 02 – Giao diện Blender 2.8


[email-subscribers-form id=”1″]

Trong video tiếp theo này mình sẽ cùng với các bạn khám phá:

– Tải và cài đặt Blender 2.8.

– Cấu trúc giao diện của Blender 2.8.

– Các thao tác với giao diện của Blender.

Để nắm được chi tiết chức năng các Menu trong giao diện Blender 2.8, bạn hãy truy cập: https://tailieu.truongblender.com/

Các bạn cũng có thể ghé thăm facebook: https://www.facebook.com/truongblender/ để theo dõi các bài viết được cập nhật thường xuyên.

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: