4 Comments

 • Vu Tuấn

  28 Tháng Sáu, 2020 - 7:08 chiều

  A lm phần ép cong 1 nửa hình tròn đi

 • Vu Tuấn

  28 Tháng Sáu, 2020 - 7:08 chiều

  Hay

 • omg

  28 Tháng Sáu, 2020 - 7:08 chiều

  dùng cái phàn mềm nào đọc file xuất vậy

 • JDSoft_ArtForm_Pro 3.0 Jdpanint 5.21

  28 Tháng Sáu, 2020 - 7:08 chiều

  bác có sách học không bán em với

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.