🔰 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LUMION 10 CHUẨN NHẤT_PHÙNG MẠNH QUÂN ⚜️ NESA iCAD


[email-subscribers-form id=”1″]

★ Giáo trình Diễn họa Lumion cơ bản – nâng cao – chuyên sâu: https://nesagroups.com/nesa-icad/chi-tiet-cac-khoa-hoc/khoa-hoc-lumion/
★ Giáo trình 3Ds Max Modeling cơ bản – nâng cao: https://nesagroups.com/nesa-icad/chi-tiet-cac-khoa-hoc/modeling-3ds-max/
★ Giáo trình Diễn họa Vray cơ bản – nâng cao: https://nesagroups.com/nesa-icad/chi-tiet-cac-khoa-hoc/khoa-render-dien-hoa/
★ Giáo trình Diễn họa Corona cơ bản – nâng cao: https://nesagroups.com/nesa-icad/chi-tiet-cac-khoa-hoc/khoa-hoc-corona-dien-hoa-3d/
★ Giáo trình Diễn họa Photoshop: https://nesagroups.com/nesa-icad/chi-tiet-cac-khoa-hoc/khoa-hoc-photoshop-lightroom/
★ Giáo trình Autocad cơ bản – nâng cao: https://nesagroups.com/nesa-icad/hoc-phi/
● Các Bài viết và video hướng dẫn về đồ họa 2D – 3D: https://nesagroups.com/blog/
✪ Xem các sản phẩm của học viên kèm thông tin học viên: https://goo.gl/CtGQWs

● Kho 5 ngàn GB (5TB) thư viện đồ họa: https://nesagroups.com/nesa-library/

▶ Groups Facebook Chia sẻ kiến thức về đồ họa: https://www.facebook.com/groups/CGDDD/
▶ Fanpage Trung tâm: https://www.facebook.com/NESA.Studio.S/

● Trung tâm dạy 3Ds Max, Vray, Corona, Photoshop, Autocad, Revit, Sketchup tại Hà Nội và các khóa học online.

-Cơ sở 1: 125D Minh Khai, gần đại học Xây dựng.
-Cơ sở 2: 107 Đai AN, Hà Đông, bên cạnh đại học kiến trúc Hà Nội.

Hotline: 094 94 116 94 – 094 626 9837

#Khổng_Đức_Dũng #3Ds_Max #Corona #Vray #Lumion #Photoshop

source

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: