2 Comments

  • ThanhThuy Ngo

    23 Tháng Sáu, 2020 - 11:01 chiều

    bạn dùng keyshot bao nhiêu vậy ạ?

  • Kthyl le huynh

    23 Tháng Sáu, 2020 - 11:01 chiều

    Anh có tạo 3d model ko anh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.